You dont have javascript enabled! Please enable it! Ketamin - Mupparna
Betala anonymt & säkert

Ketamin

Ketamin R-Isomer

Ketamin är en narkotisk substans som ursprungligen utvecklades som ett anestetikum. Det används även olagligt för sina psykoaktiva effekter och har några medicinska användningar, inklusive smärtlindring och behandling av vissa psykiatriska tillstånd. Titta gärna in i vår Psykadeliska avdelning.

Hur tar man Ketamin

Ketamin kan konsumeras genom att snortas (inhale genom näsan), injiceras eller i sällsynta fall tas oralt. Det används också i medicinska sammanhang som en intravenös infusion.

Normal dos av Ketamin

Doseringen av ketamin varierar beroende på syftet med användningen och användarens tolerans. Det är viktigt att vara försiktig med doseringen eftersom ketamin kan vara potentiellt farligt.

Hur länge innan Ketamin verkar

Effekterna av ketamin kan börja märkas inom några minuter till en halvtimme beroende på hur det tas.

Hur är ruset på Ketamin

Ketamin kan ge hallucinationer, dissociation (känslan av att vara separerad från ens kropp), eufori och förvrängd perception. Effekterna varierar beroende på dos och användningsmiljö.

Hur länge varar Ketamin ruset

Varaktigheten av ketaminruset varierar, men det kan vara i flera timmar.

Hur mår jag efter Ketamin

Efter att effekterna av ketamin har avtagit kan en person uppleva förvirring, trötthet och minnesproblem. Långvarig och överdriven användning kan ha negativa effekter på både fysisk och mental hälsa.

Hur länge kan Ketamin spåras i urin eller blod

Tidsramen för att spåra ketamin i blod eller urin kan variera beroende på flera faktorer, inklusive dos och individuell metabolism.

Vad är straffet på Ketamin

Ketamin är en kontrollerad substans i Sverige. Straffet för innehav och användning av ketamin utan recept eller på ett olagligt sätt kan vara straffbart enligt narkotikalagstiftningen. Straffet kan variera beroende på lokal lagstiftning och omständigheterna, men det kan inkludera böter och/eller fängelse.

Källor