Betala anonymt & säkert

PGP

Hur man använder PGP?

PGP (Pretty Good Privacy) bygger på en krypteringsteknik som kallas för “public key cryptography,” eller asymmetrisk kryptering. Detta system innebär att varje användare skapar två nycklar, en privat och en offentlig.

Genom att använda den offentliga nyckeln från en annan användare kan du skicka meddelanden som är krypterade så att bara den avsedda mottagaren kan dekryptera dem. Dessutom kan du använda den offentliga nyckeln för att verifiera att det verkligen är den andra användaren som har skickat ett signerat mejl eller meddelande. På detta sätt ger PGP en stark nivå av sekretess och autentisering vid kommunikation över osäkra nätverk.

Vilket program använder man för PGP

För att använda PGP (Pretty Good Privacy) för e-postkommunikation finns det olika program och appar tillgängliga för olika plattformar. Här är några vanliga alternativ för Windows, iOS (Apple) och Android:

Windows:

 1. GnuPG (GNU Privacy Guard): GnuPG är ett gratis och öppen källkod-program för att implementera PGP-kryptering på Windows-datorer. Det är ett kraftfullt kommando-baserat verktyg, men det finns också olika grafiska användargränssnitt och integrationer som Kleopatra.

 2. Kleopatra: Kleopatra är ett användarvänligt grafiskt användargränssnitt för GnuPG och fungerar på Windows. Det gör det enklare att hantera dina PGP-nycklar och kryptera/avkryptera e-postmeddelanden.

iOS (Apple):

 1. PGP-appar: Det finns flera appar tillgängliga i App Store för iOS-enheter som möjliggör PGP-kryptering. Exempel inkluderar “PGP Everywhere” och “iPGMail.”

Android:

 1. OpenKeychain: OpenKeychain är en populär och gratis PGP-app för Android-enheter. Den låter dig hantera PGP-nycklar och använda dem för att kryptera och dekryptera meddelanden.

 2. APG (Android Privacy Guard): APG är en annan gratis PGP-app för Android som ger liknande funktionalitet för att hantera PGP-nycklar och använda dem för att skydda din e-postkommunikation.

 3. K-9 Mail: K-9 Mail är en öppen källkod e-postklient för Android som stöder PGP-kryptering genom integration med OpenKeychain eller APG. Detta gör det möjligt att skicka och ta emot PGP-krypterade e-postmeddelanden.

Varför krypterar man med PGP

Det finns flera viktiga skäl varför människor väljer att använda PGP (Pretty Good Privacy) eller andra liknande krypteringstekniker:

 1. Sekretess: Kryptering med PGP skyddar innehållet i meddelanden från obehörig åtkomst. Det innebär att endast den avsedda mottagaren, som har den privata PGP-nyckeln, kan dekryptera och läsa meddelandet. Detta är särskilt viktigt för att skydda personlig information och känsliga affärsdata från att hamna i fel händer.

 2. Säker kommunikation: Kryptering med PGP säkerställer att meddelanden inte kan avlyssnas eller ändras under överföringen. Det ger en hög grad av säkerhet för e-postmeddelanden och andra former av digital kommunikation, särskilt när du använder osäkra nätverk, som offentliga Wi-Fi-nätverk.

 3. Autentisering: PGP gör det möjligt att verifiera att meddelanden är avsända av den rätta personen och inte har ändrats under transporten. Genom att signera sina meddelanden med sin privata PGP-nyckel kan avsändaren bevisa sin identitet och att meddelandet inte har manipulerats.

 4. Skydd mot dataläckage: För organisationer och individer som hanterar känslig information, som företagshemligheter eller personuppgifter, är PGP ett effektivt verktyg för att förhindra oavsiktlig eller skadlig spridning av data.

 5. Skydd mot massövervakning: I en tid när övervakning av internettrafik är utbredd, kan användning av PGP vara ett sätt att minska risken för massövervakning och bevara din rätt till privatliv.

 6. Överensstämmelse med lagar och regler: Vissa branscher och jurisdiktioner kräver att vissa typer av kommunikation krypteras för att uppfylla lagliga krav för sekretess och datasäkerhet.

Vår PGP-nyckel

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mQENBF67lcwBCAClaPXUlD79LLJ4XAMbDYMs0c1kEl7d3jLECmV5+yPcMVnMME85
/UKw1LaJY7kfxBbyxyOQ/OFx1FNsIoqiRZrihy5NhnJYfkhn0HpBgMrA6yC4gf6y
1qSZaJcj9FIX1SWoo3b9YG/pU3XHcxK2Q+d7xu2GaPQA97wtD78oIU9VUPXhr7sl
1i6VfLGhC40p8ogM2dyZChyimFzZfX4G518AsBg7o+92HUV72ofiiWvn+hp3n9ol
iRbB3SW7RMtgb3ua7IaRppZlzsAEAjxJFtNZ7oao4EHfr3EVZlh9iQ7xk/pLNsvQ
wnPt1yHDm4NfJvBTWZdoRCxEkgpzcQyTp9BHABEBAAG0I011cHBhcm5hIDxtdXBw
YXJuYXNAcHJvdG9ubWFpbC5jb20+iQFOBBMBCAA4FiEEjhGeysUXsRRzf0fayjfC
7sxEHN8FAl67lcwCGwMFCwkIBwIGFQoJCAsCBBYCAwECHgECF4AACgkQyjfC7sxE
HN9uAgf+N/JxkGG3ETSjcz3jQkZjOWVt6xjMbh29yK0YT5DBpwptmY218SmGqtts
vqmo06FygKv1gdWgBtVLwwUzYmM/Rx9oQwNtkETV+6duWE+0ZhP7tGXupHgTL9Fr
iCtaibw6yS7zFLMuMgw0KT0/viX7wNG3+DbgZX/FSvL6iHYTdrwDn3GENyhZeEjb
u7w3xr8mJ9pou812BIEP84d4TXrDlstIONVtmxrr9DpidMxH1lT3iQ7MeRQbil3Y
St3oW92et2l5Sl6j+jRsU+9YXFmmCnMpV8kM5yu2Lu9hrlAYjoe0X8UnvfmQlzDc
wo2WjUsNJOkaXbH0agJ6Cv0FnSiucLkBDQReu5XMAQgAs+YSjiv14CX0V6wu1xiU
3WkAn6MaGtL8ymwJS+fP3uJDMx8BgxsGLLpDCz7ghZ+5PSyIv2HmQCU+J5mVexQs
QXwqejJlflxRJbgG2PsdYjVt7+HOMBzXTDJUOHxprQcN+KcpvFl7TMrle+81gifC
dsxMv+M0Yj9AeM/UVgIQNRKA021jxlsXJUbAP2ClpqBzu+Q76XMVSi80O/H5jZ4F
g8PFnH5mBXUcHT08YvuTmQv95OW7hlLzBnSsqquRenAfh+YRsD3Ws+p3u04+hMFT
A2Xod9kZXcvMxIbSFLLJhEMGqJ8WiJPbG58dJkAY7PqzH8HoTktdGFj1NVovM83Q
RwARAQABiQE2BBgBCAAgFiEEjhGeysUXsRRzf0fayjfC7sxEHN8FAl67lcwCGwwA
CgkQyjfC7sxEHN/rbgf9EDG/0hZX7KmxiOS7TLO7qNARHX5x7M9irZMjnWmSkQky
0W9Y5vSUFLXnwpkaJAooZPdnq34TGsfaY/vtRw6wSfzg7kxMSqwxz25hcDIYwN/Y
yNYNohzcjjhK9d3YgyWkWs/yDHWqpxFnep0dLAePUcSXtuvdcpQTjB4pv94irqOW
DrougU2ar9YFg3+63aoxf1rWJt5Jfr75SPpiK21Gl7gN6OrtSO8tBd1gpSAFNvxF
sjfAO6fMHOd2GzOp6OHzsXM2wFMIYSiL1c7ECOu3UyxBMjD5GEcxVuyTrE/IHDWZ
XEZE9wVJsf2p/2JmuKAFZykCXp86Tbc+zIAzSL3wUg==
=ynaS
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----