You dont have javascript enabled! Please enable it! Ecstasy - Mupparna
Betala anonymt & säkert

Ecstasy

Ecstasy Tesla 270mg

Ecstasy, även känd som MDMA (3,4-metylendioximetamfetamin), är en syntetisk substans som används främst som en narkotika för att inducera eufori och öka känslomässig närhet. Det är en populär narkotika på nattklubbar och ravefester. Titta gärna in i vår Party avdelning.

Hur tar man Ecstasy

Ecstasy tas vanligtvis oralt i form av tabletter eller kapslar.

Normal dos av Ecstasy

Doseringen av ecstasy varierar. Tabletter brukar vanligtvis ligga på 230-300mg. Det kan vara bra att börja med en halv tablett och prova sig fram.

Hur länge innan Ecstasy verkar

Effekterna av ecstasy kan börja märkas inom 30-60 minuter efter intag.

Hur är ruset på Ecstasy

Ecstasy ger en känsla av eufori, ökad empati, minskad ångest och ökad energi. Det kan också förstärka sinnesintryck och kärlekskänslor gentemot andra.

Hur länge varar Ecstasy ruset

Effekterna av ecstasy kan hålla i sig i upp till 4-6 timmar, men längden kan variera beroende på dos och individuell känslighet.

Hur mår jag efter Ecstasy

Efter att effekterna av ecstasy har avtagit kan en person uppleva nedstämdhet, ångest och trötthet, känd som en “kärlekskris” eller “komedown.” Detta då serotoninnivåerna påverkas. (Detta återhämtas sig efteråt men tar lite tid ibland)

Hur länge kan Ecstasy spåras i urin eller blod

Ecstasy kan spåras i blodet i upp till 1-2 dagar och i urinet i upp till 3-4 dagar efter intag, men det kan variera beroende på flera faktorer.

Vad är straffet på Ecstasy

Ecstasy är en olaglig narkotika i Sverige. Straffen för innehav och användning av ecstasy kan variera beroende på mängd och omständigheter, men de kan inkludera böter och/eller fängelse.

Källor