You dont have javascript enabled! Please enable it! Buprenorfin - Mupparna
Betala anonymt & säkert

Buprenorfin

Buprenorfin Orifarm 8mg

Buprenorfin är en syntetisk opioid som används för att behandla opioidberoende och lindra smärta. Det används ofta som en del av läkemedelsassisterad behandling (MAT) för opioidberoende. Titta gärna in i vår Smärtstillande avdelning.

Hur tar man Buprenorfin

Buprenorfin kan tas oralt i form av tabletter eller sublinguala filmer som placeras under tungan. Det finns även en långverkande form av buprenorfin som administreras som en injektion under huden.

Normal dos av Buprenorfin

Doseringen av buprenorfin varierar beroende på syftet med användningen

Hur länge innan Buprenorfin verkar

Effekterna av buprenorfin beror på hur det tas. Om det tas sublingualt kan det börja verka inom 15-30 minuter, medan den långverkande injektionen har en mer kontinuerlig effekt.

Hur är ruset på Buprenorfin

Buprenorfin är en partiell opioidagonist, vilket innebär att det ger en mild opioideffekt som minskar opioidabstinenssymptom och cravings, men det ger inte samma intensiva rus som andra opioider.

Hur länge varar Buprenorfin ruset

Buprenorfin har en längre varaktighet än många andra opioider och kan verka i upp till 24-72 timmar beroende på formulering och dos.

Hur mår jag efter Buprenorfin

Efter att buprenorfin har avtagit kan en person känna lindring från opioidabstinenssymptom och cravings, samt en ökad stabilitet om det används som en del av MAT.

Hur länge kan Buprenorfin spåras i urin eller blod

Tidsramen för att spåra buprenorfin i blod eller urin kan variera beroende på flera faktorer, men det kan upptäckas i standardnarkotikatester under en tid.

Vad är straffet på Buprenorfin

Buprenorfin är en kontrollerad substans i Sverige, och dess användning utan recept eller på ett olagligt sätt kan vara straffbart enligt narkotikalagstiftningen. Straffet kan variera beroende på lokal lagstiftning och omständigheterna, men det kan inkludera böter och/eller fängelse.

Källor