You dont have javascript enabled! Please enable it! Amfetamin - Mupparna
Betala anonymt & säkert

Amfetamin

Amfetamin Speedy 2

Amfetamin är en centralstimulerande substans som påverkar det centrala nervsystemet. Det används medicinskt vid behandling av ADHD och vissa andra tillstånd, men det missbrukas också illegalt för sina uppiggande effekter. Titta gärna in i vår Amfetamin avdelning.

Hur tar man Amfetamin

Amfetamin kan tas oralt, snortas, injiceras eller rökas.

Normal dos av Amfetamin

Normaldosen ligger på 0.1-0.2g. Vid injicering ligger normaldos på 0.2-0.5g

Hur länge innan Amfetamin verkar

Effekterna av amfetamin kan börja kännas inom några minuter om det röks eller injiceras, och inom 15-30 minuter om det tas oralt eller snortas.

Hur är ruset på Amfetamin

Amfetamin kan ge ökad vakenhet, energi, eufori och minskad aptit. Det kan också öka hjärtfrekvensen och blodtrycket.

Hur länge varar Amfetamin ruset

Varaktigheten av amfetaminruset varierar, men det kan hålla i sig i upp till 6-8 timmar eller längre beroende på dos och hur det tas.

Hur mår jag efter Amfetamin

Efter amfetaminruset kan personen uppleva en “krasch” med trötthet, depression och ångest.

Hur länge kan Amfetamin spåras i urin eller blod

Amfetamin kan vanligtvis spåras i blodet i upp till 2 dagar och i urinet i upp till 3-4 dagar efter användning. Tidsramen kan variera beroende på flera faktorer.

Vad är straffet på Amfetamin

I Sverige är innehav av amfetamin i mängder mellan 1 gram och 10 gram olagligt och kan resultera i böter, strafftid eller andra rättsliga konsekvenser enligt narkotikalagstiftningen.

Källor