Betala anonymt & säkert

3-CMC är en syntetisk substans som tillhör kategorin forskningskemikalier. Den används ibland för forskning och experiment, men den har också rapporterats som en illegalt använd substans. Titta gärna in i vår party avdelning.

Hur tar man 3-CMC

Intas genom att sniffas eller injiceras

Normal dos

Varierar men folk har rapporterat 0.5mg på injicering och betyligt mer på snorta.

Hur länge innan det verkar

Vid injicering direkt och vid snort ca  2-15min 

Hur är ruset

Ruset påminner om Kokain / Mefedron. Glädje, Lycka m.m

Hur länge varar ruset

ca  3 timmar.

Hur mår jag efter

Tar du inte större doser så har den inte allt för stora bieffekter dagen efter. Trötthet.

Hur länge kan det spåras i urin eller blod

Fortfarande oklart.

Vad är straffet

I Sverige är innehav av 3-CMC olagligt och omfattas av narkotikalagstiftningen. Straffen för innehav av 3-CMC i mängder mellan 1 gram och 10 gram kan innefatta böter och/eller fängelse, beroende på omständigheterna och den lokala lagstiftningen.

Källor