You dont have javascript enabled! Please enable it! Utforska 2C-B: Effekter, Användning och Säkerhetsaspekter
Betala anonymt & säkert

2C-B är en syntetisk psykedelisk substans som tillhör 2C-familjen. Den används ofta som ett hallucinogent ämne och är känd för sina hallucinatoriska effekter. Titta gärna in i vår psykakadeliska avdelning.

Hur tar man 2C-B

Kan intas oralt i form av tabletter eller kapslar.

Normal dos

En vanlig dos ligger vanligtvis inom intervallet 15-25 milligram, men doseringen kan variera beroende på individuell känslighet och erfarenhet.

Mimimum: 2-5mg

Låg dos: 5-15mg

Normal dos: 15-25mg

Stark dos: 25mg+

Hur länge innan det verkar

Effekterna börjar vanligtvis märkas inom 30-60 minuter efter intag.

Hur är ruset

Hallucinationer, förändrad perception av tid och rum, förstärkt känslighet för sinnesintryck och en ökad känsla av eufori. Det kan liknas vid ruset från andra hallucinogena substanser som LSD eller psilocybinsvampar, men 2C-B anses ofta ha en något mer kontrollerbar och mindre intensiv karaktär.

Hur länge varar ruset

Varaktigheten kan variera, men det kan hålla i sig i upp till 4-6 timmar eller längre.

Hur mår jag efter

Efter att ruset har avtagit kan användaren uppleva nedstämdhet, förvirring eller trötthet.

Hur länge kan det spåras i urin eller blod

Tidsramen för att spåra i blod eller urin kan vara kort och varierar beroende på flera faktorer, men det är generellt svårt att upptäcka i standardnarkotikatest.

Vad är straffet

I Sverige är innehav av 2C-B olagligt och omfattas av narkotikalagstiftningen. Straffen för innehav av 2C-B i mängder mellan 1 gram och 10 gram kan innefatta böter och/eller fängelse, beroende på omständigheterna och den lokala lagstiftningen.

Källor