REA 34%

Tapentadol 100mg (Tapdol-100)

Fr: 250kr

Artikelnr: OPTAP1 Kategori:

Beskrivning

Vad Tapentadol är och vad det används för

Tapentadol är relativt nytt läkemedel i Sverige med två verkningsmekanismer i en molekyl med gynnsam biverkningsprofil och utan aktiva metaboliter.

Tapentadol är en substans med morfinliknande egenskaper med smärtlindringseffekt 1:3 jämfört med morfin och 1:5 jämfört med oxikodon.

Tapentadol är dokumenterat effektiv för ländryggs- och artrossmärta, diabetesneuorpati samt cancersmärta. Lägre doser är lämpliga för långvarig måttlig smärta och högre doser används vid svår nociceptiv (kropslig) och neuropatisk smärta.