You dont have javascript enabled! Please enable it! Köp Nitrazepam 10mg online från Sverige med kort.
Betala anonymt & säkert

Nitrazepam 10mg

Fr: 299 kr

Nitrazepam 10mg, även känt som Mogadon, Nitrazadon, Somnite, är en bensodiazepin som används för att behandla sömnsvårigheter och ångest. Det är ett lugnande medel som inducerar sömn och avkoppling.

Användare kan ta det oralt i form av tabletter. Den lugnande effekten varar vanligtvis mellan 6 till 8 timmar.

Nitrazepam 10mg kan spåras i urinen i cirka 1-2 veckor, i blodet i 24 till 48 timmar och i håret upp till 90 dagar efter användning.

 Genomför detta köp och få 8-299 Poäng
 Genomför detta köp och få 8-299 Poäng
Artikelnr: BENZ7-1 Kategorier: , Etiketter: , ,

Allmän Information om Nitrazepam 10mg

Nitrazepam 10mg är en bensodiazepin som används främst som sömnmedel och för behandling av ångest. Det har en lugnande och muskelavslappnande effekt, vilket gör det användbart för att hantera insomni och ångeststörningar. I Sverige såldes Nitrazepam 10mg under namnet Mogadan. Du hitta fler produkter ur vårat sortiment under benzos. Du hittar alltid mer information i våran Kunskapsbank.


Varför avregistrerades Nitrazepam?

Nitrazepam 10mg avregistrerades i Sverige på grund av flera faktorer. Många patienter upplevde allvarliga biverkningar, såsom dåsighet, yrsel och förvirring, vilket särskilt påverkade äldre personer negativt. Dessutom ledde långvarig användning ofta till tolerans och beroende, vilket gjorde det svårt för patienter att sluta använda läkemedlet utan att uppleva abstinenssymptom. Det fanns också betydande risker för överdosering, särskilt när Nitrazepam togs tillsammans med andra depressiva medel som alkohol eller opioider. Läkemedlet hade även en hög missbrukspotential, vilket ökade förekomsten av icke-medicinsk användning. Med tillkomsten av nyare och säkrare alternativ som erbjöd liknande fördelar med färre biverkningar och lägre risk för beroende, beslutades det att avregistrera Nitrazepam för att förbättra patientsäkerheten och minska hälsoriskerna.


Skillnader mellan Nitrazepam, Alprazolam och Diazepam

Nitrazepam 10mg, Alprazolam och Diazepam tillhör alla bensodiazepinfamiljen, men de skiljer sig åt i sina användningsområden, effekter och farmakokinetiska egenskaper.

Nitrazepam

 • Användning: Huvudsakligen för behandling av insomni (sömnsvårigheter) och ibland för ångest.
 • Verkningstid: Har en relativt lång halveringstid, vilket innebär att det stannar kvar i kroppen längre och har långvariga effekter.
 • Effekter: Lugnar nervsystemet, hjälper till att inducera sömn och kan användas som muskelavslappnande medel.
 • Vanliga biverkningar: Dåsighet, yrsel, minskad muskelkoordination och förvirring.

Alprazolam

 • Användning: Främst för behandling av ångest och panikstörningar.
 • Verkningstid: Kortare halveringstid jämfört med Nitrazepam och Diazepam, vilket innebär att det verkar snabbare men också lämnar kroppen snabbare.
 • Effekter: Lindrar ångest och paniksymtom, har en snabb lugnande effekt.
 • Vanliga biverkningar: Dåsighet, trötthet, minskad koncentrationsförmåga och beroendepotential vid långvarig användning.

Diazepam

 • Användning: Mångsidig användning, inklusive behandling av ångest, muskelspasmer, kramper och som förmedicinering före vissa medicinska procedurer.
 • Verkningstid: Lång halveringstid, vilket ger långvariga effekter. Metaboliterna av Diazepam kan också vara aktiva under lång tid.
 • Effekter: Har lugnande, ångestdämpande, muskelavslappnande och kramplösande egenskaper.
 • Vanliga biverkningar: Dåsighet, muskelsvaghet, trötthet och beroendepotential vid långvarig användning.

Sammanfattning

 • Nitrazepam används främst för insomni och har en långverkande effekt.
 • Alprazolam används främst för ångest och panikstörningar och har en snabb men kortvarig effekt.
 • Diazepam har ett brett användningsområde, inklusive ångest, muskelspasmer och kramper, och har långvariga effekter på grund av sin långa halveringstid.

Hur länge sitter Nitrazepam i kroppen?

Nitrazepam 10mg har en relativt lång halveringstid, vilket innebär att det kan stanna kvar i kroppen under en längre tid. Halveringstiden för Nitrazepam varierar mellan 16 till 48 timmar, vilket innebär att det tar denna tid för koncentrationen av läkemedlet i blodet att minska till hälften. Det kan ta flera dagar för läkemedlet att helt elimineras från kroppen. Hos äldre personer och de med nedsatt leverfunktion kan halveringstiden vara ännu längre.


Vad är en vanlig dos av Nitrazepam ?

För vuxna:

Insomni:

 • Vanlig dos är 5 mg till 10 mg som tas vid sänggåendet.

För äldre patienter:

Insomni:

 • En lägre dos rekommenderas ofta för äldre patienter, vanligtvis 2,5 mg till 5 mg vid sänggåendet, för att minska risken för biverkningar som dåsighet, förvirring och fall.

Viktiga anmärkningar:

 1. Startdosen: Det är vanligt att börja med den lägsta effektiva dosen och sedan justera vid behov.
 2. Längd på behandlingen: Nitrazepam är oftast avsett för kortvarig behandling av sömnstörningar, vanligtvis inte längre än 2 till 4 veckor, för att minska risken för tolerans och beroende.
 3. Läkarkonsultation: All dosering bör ske under övervakning av en läkare som kan anpassa dosen baserat på patientens respons och eventuella biverkningar.

Det är viktigt att aldrig ändra dosen eller avsluta behandlingen utan att först konsultera en läkare, då abrupt avslutande kan leda till abstinenssymptom.


Man kan ta Nitrazepam om man har både ångest och sömnproblem ?

Ja, Nitrazepam 10mg kan användas för att behandla både ångest och sömnproblem, men det är viktigt att göra detta under noggrann medicinsk övervakning. Nitrazepam 10mg är en bensodiazepin som har både lugnande och sömngivande effekter, vilket gör det effektivt för att hantera symtom på både ångest och insomni.

Användning vid Ångest och Sömnproblem:

 1. Ångest: Nitrazepam kan ha lugnande effekter som minskar ångest och hjälper patienten att känna sig mer avslappnad.
 2. Sömnproblem: Nitrazepam kan också hjälpa till att inducera sömn och förbättra sömnkvaliteten hos personer som lider av insomni.

Köp Nitrazepam receptfritt

Hos oss kan du alltid köpa Nitrazepam receptfritt.


Köp Mogadan receptfritt

Hos oss kan du alltid köpa Mogadan receptfritt.


Biverkningar av Nitrazepam

Dåsighet:

 • Förebyggande: Ta Nitrazepam vid sänggåendet för att minimera dagtidens dåsighet. Undvik att köra bil eller använda maskiner tills du vet hur läkemedlet påverkar dig.

Yrsel:

 • Förebyggande: Res dig långsamt från sittande eller liggande positioner för att undvika yrsel. Drick tillräckligt med vätska och undvik plötsliga rörelser.

Förvirring, särskilt hos äldre:

 • Förebyggande: Äldre patienter bör ta lägre doser och ha regelbundna uppföljningar med sin läkare. Håll en konsekvent daglig rutin för att minska risken för förvirring.

Minskad muskelkoordination:

 • Förebyggande: Undvik aktiviteter som kräver finmotorisk kontroll eller balans tills du vet hur Nitrazepam påverkar dig. Fysisk träning kan förbättra muskelkoordinationen.

Huvudvärk:

 • Förebyggande: Håll dig hydrerad och undvik överansträngning. Vid behov kan du använda smärtstillande medel som din läkare har godkänt.

Minskad reaktionsförmåga:

 • Förebyggande: Undvik att köra bil, använda maskiner eller utföra andra uppgifter som kräver snabb reaktionsförmåga tills du vet hur Nitrazepam påverkar dig. Planera viktiga aktiviteter under tider då du är mest alert.

Källor

Nitrazepam 10mg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Nitrazepam 10mg”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *