Orderstatus

Kontrollera orderstatus

Du behöver fylla i ordernummer/Email för status

Vad betyder statusarna?

(Pending Payment)

Inväntar betalning, om du har betalat kan det ta tid innan det syns.

(Processing)

Vi har fått din betalning och bearbetar din beställning.

(Completed)

Din order är klar och har postats.

(On Hold)

Din order har pausats, vanligaste 2 orsakerna: ofullständig leveransadress eller så har du betalat för lite.