Betala anonymt & säkert

MDMA

MDMA Dark Chocolate

MDMA, även känd som ecstasy, är en syntetisk substans som främst används för dess stimulerande och euforiserande effekter. MDMA i sin renare form är ibland känd som “molly.” Titta gärna in i vår Party avdelning.

Hur tar man MDMA

MDMA tas vanligtvis oralt i form av pulver/kristaller. (Finns även i Ecstasy)

Normal dos av MDMA

Doseringen av MDMA varierar beroende på användarens tolerans och syftet med användningen. Det är viktigt att vara försiktig med doseringen eftersom MDMA kan vara potentiellt farligt.

Hur länge innan MDMA verkar

Effekterna av MDMA kan börja märkas inom 30-60 minuter efter intag.

Hur är ruset på MDMA

MDMA ger en känsla av eufori, ökad empati, minskad ångest och ökad energi. Användare kan också uppleva förstärkta sinnesintryck och en ökad känsla av samhörighet med andra.

Hur länge varar MDMA ruset

Effekterna av MDMA varar vanligtvis i 3-6 timmar, men längden kan variera beroende på dos och individuell känslighet.

Hur mår jag efter MDMA

Efter att effekterna av MDMA har avtagit kan användaren uppleva nedstämdhet, ångest och trötthet under en period som kallas “komedown.” Vissa kan också uppleva minnesproblem.

Hur länge kan MDMA spåras i urin eller blod

MDMA spåras vanligtvis upp till 3-4 dagar i urin och 1-2 dagar i blodet.

Vad är straffet på MDMA

MDMA är en olaglig narkotika i Sverige. Straffen för innehav och användning av MDMA kan variera beroende på mängd och omständigheter, men de kan inkludera böter och/eller fängelse.

Källor