You dont have javascript enabled! Please enable it! Hasch - Mupparna
Betala anonymt & säkert

Hasch

Hasch Von Anka

Hasch är en cannabisprodukt som framställs genom att extrahera och torka kåd från cannabisväxten. Det är en form av cannabis som är mer koncentrerad än torkade cannabisblommor. Titta gärna in i vår Cannabis avdelning.

Hur tar man Hasch

Hasch konsumeras vanligtvis genom rökning, där det smulas sönder och blandas med tobak eller röks i en pipa eller bong. Det kan också användas för att göra edibles eller extrakt för vapen.

Normal dos av Hasch

Doseringen av hasch varierar beroende på användarens erfarenhet och tolerans. Det är viktigt att vara försiktig med doseringen eftersom hasch är koncentrerad.

Hur länge innan Hasch verkar

Effekterna av hasch vid rökning börjar vanligtvis märkas inom några minuter.

Hur är ruset på Hasch

Ruset från hasch liknar ruset från torkade cannabisblommor och kan inkludera eufori, avslappning, ändrad perception och ökad aptit.

Hur länge varar Hasch ruset

Varaktigheten av haschruset varierar beroende på dos och användningsmetod, men det kan vara i 1-3 timmar vanligtvis. Betydligt kortare än Edibles dock. 

Hur mår jag efter Hasch

Efter att effekterna av hasch har avtagit kan en person känna sig avslappnad eller trött. Vissa kan uppleva en “baksmälla” med förändrad kognitiv förmåga och minskad koncentration.

Hur länge kan Hasch spåras i urin eller blod

Vanligtvis 7-30dagar i urin eller 2 veckor i blodet

Vad är straffet på Hasch

Innehav och användning av hasch är olagligt i Sverige och omfattas av narkotikalagstiftningen. Straffet kan variera beroende på lokal lagstiftning och omständigheterna, men det kan inkludera böter och/eller fängelse.

Källor